Basın Duyurusu No: BB 27/15
11/9/2015

MEHMET GİRASUN VE ÖMER ELÇİ BAŞVURUSUNDA TEDBİR TALEBİNE İLİŞKİN KARARIN BASIN DUYURUSU

Şırnak ili Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin Mehmet Girasun ve Ömer Elçi başvurusu (B. No: 2015/15266) Mahkememize 10/9/2015 tarihinde ulaşmış, Mahkememiz Birinci Bölümü, 11/9/2015 tarihinde anılan başvuru kapsamındaki sokağa çıkma yasağı kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :