Basın Duyurusu No: BB 32/15
2/10/2015

MEHMET GÜLER BAŞVURUSUNDA TEDBİR TALEBİNE İLİŞKİN KARARIN BASIN DUYURUSU

Başvurucu Mehmet Güler’in, Suriye’de hayatını kaybeden oğlunun cenazesinin Türkiye’ye nakline Suruç Kaymakamlığınca izin verilmemesine dair işlemin yürütmesinin tedbiren durdurulmasına ilişkin başvurusu Mahkememize 1/10/2015 tarihinde ulaşmıştır (B. No: 2015/15950). Mahkememiz İkinci Bölümü, 2/10/2015 tarihli kararıyla tedbir talebini Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesi kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :