Basın Duyurusu No: BB 34/15
6/10/2015

YAMAN AKDENİZ VE KEREM ALTIPARMAK BAŞVURUSUNDA TEDBİR TALEBİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca ellidört adet internet sitesi ve twitter hesabı hakkında “yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması” ve “suç işlenmesinin önlenmesi” gerekçeleriyle alınan internet erişimlerinin engellenmesine dair kararın, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesi kapsamında tedbiren yürütmesinin durdurulmasına ilişkin başvurucular Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak’ın talepleri, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünün 6/10/2015 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir (B. No: 2015/15977).

Anılan toplantıda, başvurucuların yaşamlarına ya da maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun tespit edilemediği gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verilmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :