2015 Yılı İçin Tespit Edilen Bireysel Başvuru Harcının Miktarına İlişkin Duyuru
30 Aralık 2014 gün ve 29221sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 73 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan (I) sayılı Tarife'de 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru için yatırılacak harç miktarı 226 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Başvurucuların hak kaybına uğramamaları bakımından; belirlenen harç miktarının eksiksiz yatırılması konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.
T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :