İdari Ret Kararlarına Karşı Yapılacak İtirazlarda İzlenecek Usule İlişkin Duyuru
6216 sayılı Kanun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün bireysel başvuruya ilişkin hükümlerine göre; başvurucuların idari ret kararlarına itiraz edebilmeleri için bu yöndeki iradelerini ortaya koyan dilekçelerini süresi içinde Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosu'na bizzat teslim etmeleri ya da yerel mahkemeler veya yurtdışı temsilcilikler aracılığı ile göndermeleri yeterli olup yeniden Bireysel Başvuru Formu doldurmaları ve harç yatırmaları zorunlulukları bulunmamaktadır.
T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :