Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi

7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. ve 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca 19 Ekim 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Üye Sayın Prof. Dr. Engin YILDIRIM seçilmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :