Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Seçimi

7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 158. ve 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca 16 Mart 2016 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Nuri NECİPOĞLU seçilmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :