İSTANBUL 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN SANIK MEHMET İLKER BAŞBUĞ İLE DİĞER ON SEKİZ SANIK HAKKINDA 5.7.2017 TARİH VE E. 2017/65, K. 2017/145 SAYILI GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE, ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜCE DİVAN SIFATIYLA VERMİŞ OLDUĞU KARARLARIN BASIN DUYURUSU

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ ile diğer on sekiz sanık hakkında 5.7.2017 tarih ve E. 2017/65, K. 2017/145 sayılı görevsizlik kararı üzerine, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yapmış olduğu 12.10.2017 tarihli toplantısında,

1. Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ’a isnat edilen fiillerin Yüce Divan’ın yargılama yetkisi kapsamında kaldığına,

2. Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ hakkında 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğinden sanık hakkındaki yargılamanın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223. maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca DURMASINA,

3. Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ hakkında soruşturma izni alınması için dosyanın bir örneğinin Başbakanlığa gönderilmesine,

4. Diğer on sekiz sanık hakkındaki davaların AYRILMASINA, ayrılan dosyaların Mahkememizin yeni bir Yüce Divan Esasına kaydedilmesine, ayrılmasına karar verilen dosyada Mahkememizin görevsizliğine, dosyanın İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

5. Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ hakkındaki soruşturma izni istenmesine yönelik talebin sonucunun beklenmesine, söz konusu karar geldiğinde dosyanın yeniden ele alınmasına,

karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :