10 Şubat 2015 Salı Günü Saat 10.00’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. ve 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca yapılacak Anayasa Mahkemesi Başkan Seçimi.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :