Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Seçimi

7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 158. ve 30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca 11 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Hicabi DURSUN seçilmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :