Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Açılış Konferansı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Açılış Konferansı 1 Mart 2016 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de düzenlenmiştir.

Açılış Konferansı Programı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ulusal Uygulamalar Birimi Başkanı Sayın Tatiana TERMACIC’in proje tanıtım konuşmasıyla başlamış; Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Sayın Phillippe BOILLAT, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Sayın Emine DÖĞER, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Béla SZOMBATI ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü ARSLAN’ın açılış konuşmalarıyla devam etmiştir.

Açılış Konferansının öğleden sonra yapılan iki oturumunda, Projenin ana yararlanıcı kurumu olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ve diğer proje paydaşı kurumların temsilcileri (Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Akademisi) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden birer temsilci sunumlar yapmış; program Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Michael INGLEDOW ve Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Sayın Engin YILDIRIM’ın kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.

Sayın Başkanın Yaptığı konuşmanın tam metni için tıklayınız.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :