Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında ilk yuvarlak masa toplantısı “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı” konusunda 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır.

Toplantıya Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başkanvekilleri, Üyeleri, Raportörleri ve Raportör Yardımcıları, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında çalışan çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ile Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve İspanya Anayasa Mahkemesinden hukukçular ve uzmanlar katılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin içtihatlarının tartışıldığı toplam yedi oturumdan oluşan toplantı Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü ARSLAN’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.  

Toplantının her bir oturumunda ilk olarak Anayasa Mahkemesi raportörleri tarafından Mahkemenin oturum konusuna ilişkin içtihatları anlatılmış sonrasında sırasıyla AİHM hukukçuları, yabancı uzman ve akademisyenler ile yerli akademisyenler tarafından anılan içtihatlar değerlendirilmiştir.

İki gün boyunca devam eden toplantı Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Sayın Burhan ÜSTÜN’ün kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.

Toplantının içeriğine, tartışılan kararlara ve katılımcı listesine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :