Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan’ın Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresine Katılımları

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 17-19 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda “Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi” gerçekleştirilmiştir. Kongreye, 47 ülkeden aralarında Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri, Adalet Akademisi Muadili Kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda hukukçu ve akademisyen katılım sağlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan anılan Kongreye katılmış ve Kongre kapsamında gerçekleştirilen "Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru Hakkı" konulu oturumun başkanlığını yapmıştır. Yine Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Hasan Tahsin Gökcan “Bireysel Başvuru Hakkı: Türkiye Örneği” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Kongre sırasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Arslan, Azerbaycan, Kazakistan ve Somali heyetleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :