Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasına İlişkin Kararlar Konulu İçtihat Forumu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2-3 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da “Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasına İlişkin Kararlar” konulu içtihat forumu düzenlenmiştir.

Ceza yargılamasına ilişkin yirmi üç bireysel başvuru kararının tartışıldığı İçtihat Forumuna Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden temsilciler ile Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında çalışan akademisyenler katılmışlardır.

İçtihat Forumu programına ulaşmak için tıklayınız.

İçtihat Forumu ile ilgili haber için tıklayınız.

İçtihat Forumu katılımcı listesi için tıklayınız.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :