Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Konseyi himayesinde düzenlenen Uluslararası Konferans

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Konseyi himayesinde 26-28 Kasım 2014 tarihinde Antalya Kempinski Otelde, “İnsan Hakları Ulusal Koruma Mekanizması olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” konulu Uluslararası Konferans düzenlenmiştir.

Konferansa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilleri, üyeleri, raportörleri ve raportör yardımcılarının yanı sıra, Ulusal ve uluslar arası arenada insan hakları konusunda çalışan Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Dairesi Başkanı, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Başkanı , Romanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zegrean, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Yargıcı Sayın Işıl Karakaş gibi bir çok üst düzey kurum temsilcisi, uzmanın ve akademisyenler, ayrıca; Avrupa Konseyinden, Yüksek Yargı kurumlarından, Adalet Bakanlığı, HSYK, Adalet Akademisi ve Barolar Birliğinden temsilciler ile diğer yabancı ve yerli konuklar katılmıştır.

Uluslararası Konferansta, bireysel başvurunun başladığı tarihten itibaren geldiği noktanın genel bir değerlendirmesi yapılmış ve daha da iyileştirilmesi kapsamında yapılabileceklere ilişkin fikirler ileri sürülmüştür. Konuşmacıların sunumları ve katılımcıların katkılarıyla gerçekleşen program sonunda oluşan genel kanaat, eksiklikler bulunmasına rağmen bireysel başvurunun ülkemizin uluslar arası arenada insan haklarının korunması alanındaki itibarının iyileştirilmesi bakımından çok önemli bir adım olduğu, özelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında vurguladığı AiHM’in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ulusal bazda uygulanmasında ikincil bir rolü bulunduğu asıl görevin milli mahkeme ve kurumlara düştüğü şeklindeki genel görüşünün pratiğe en iyi yansıyan örneklerinden birini teşkil ettiği şeklindedir.

Venedik Komisyonu Başkanı Sayın Gianni Buquicchio, Venedik Komisyonu adına Türkiye’de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasiyi destekleme konusundaki başarılı çalışmalarından dolayı Türkiye Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç ve Mahkemenin tüm hâkimlerine Venedik Komisyonunun Pro Merito Madalyasını takdim etmiştir.

Program içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :