Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi İşbirliğinde Yeni Bir Adım

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar arama motoru HUDOC yakın zamana kadar sadece Avrupa Konseyinin resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinde hizmet vermekteydi. Geçtiğimiz yıllarda Adalet Bakanlığının inisiyatifi ile bu iki dilin yanı sıra HUDOC’un Türkçe ara yüzü de hazırlanmış ve Türkçeye çevrilen kararlar da HUDOC’a yüklenerek erişime açılmıştır. Bu inisiyatif daha sonra başka Konsey ülkelerince örnek alınmış ve sayfanın farklı dillerdeki versiyonları da faaliyete geçirilmiştir.

Bu çerçevede Mahkememiz bünyesinde görev yapan Araştırma ve İçtihat Biriminin (AR-İÇ) hazırlamış olduğu güncel AİHM kararlarının çevirileri, Mahkememizin teklif ve inisiyatifi ile HUDOC sayfasında yayınlanmaya başlanmıştır. Daha önce yapılan diğer çeviri çalışmalarından farklı olarak Mahkememiz, Türkiye’ye ilişkin verilmiş olan kararların yanı sıra başka ülkeler hakkında verilen ancak sonuç itibarıyla önemli olduğu düşünülen kararların da özet çevirisini yapmaktadır. Bu sayede anılan kararların herkese ulaştırılması amaçlanmaktadır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :