Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında “Bireysel Başvuru Konferansı: Kabul Edilebilirlik Kriterleri – Tazminat Geçici Tedbirler” Konulu Konferans 14-15 Mart 2013 Tarihlerinde Anayasa Mahkemesi Konferans Salonunda Gerçekleştirilmiştir

Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında “Bireysel Başvuru Konferansı: Kabul Edilebilirlik Kriterleri – Tazminat Geçici Tedbirler” konulu Konferans 14-15 Mart 2013 tarihlerinde Anayasa Mahkemesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan ve Avrupa Konseyi’ni temsilen  Natacha De Roeck’in açış konuşmalarını takiben ilk gün, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Serruh Kaleli’nin başkanlık ettiğiİç Hukukta Kararların Kesinleşmesi ve 30 Günlük Süre”başlıklı ilk oturumla başlamış ve bu oturumda;

- “Ceza Davalarının Kesinleşmesi ve 30 Günlük Süre” konusunda Ali Sancar, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi,

- “Hukuk Davalarının Kesinleşmesi ve 30 Günlük Süre konusunda” Ahmet Kütük, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi,

- “İdari Davalarının Kesinleşmesi ve 30 Günlük Süre” konusunda da Edat Yücel Seyhan, Danıştay Üyesi, sunum yapmışlardır.

Anayasa Mahkemesi ÜyesiErdal Tercan’ın başkanlık ettiğiKabul Edilebilirlik Kriterleri: Sorunlu alanlar ve güncel uygulamalar”konulu ikinci otumda sırasıyla;

- “AİHM Uygulaması” konusunda Hasan Mutaf, Hukukçu, AİHM,

- “İspanya Anayasa Mahkemesi Uygulaması” konusunda  Fernando Pastor, Hukukçu, İspanya Anayasa Mahkemesi, ve

- “Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi Uygulaması” konusunda da Sevima Sali-Terzic, Kıdemli Hukuk Danışmanı, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, bilgi ve deneyimlerini paylaşmışlardır.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan’ın başkanlık ettiğiTazminat ve Ara Tedbirler”konulu 3. ve 4. oturumlarda sunulan konuların başlıklarıyla konuşmacılar sırasıyla şöyledir;

- “İspanya Anayasa Mahkemesi Kararlarında Tazminat ve Tazminat Belirleme Kriterleri”, Fernando Pastor, Hukukçu, İspanya Anayasa Mahkemesi

- “Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi Kararlarında Tazminat ve Tazminat Belirleme Kriterleri”,Sevima Sali-Terzic, Kıdemli Hukuk Danışmanı, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi,

 - “AİHM Kararlarında Tazminat ve Tazminat Belirleme Kriterleri”,Michael O’Boyle, Yazı İşleri Müdür Yardımcısı, AİHM

 - “Ara Tedbirler: İspanya Anayasa Mahkemesi Uygulamaları”,Fernando Pastor, Hukukçu, İspanya Anayasa Mahkemesi

 - “Ara Tedbirler: Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi Uygulamaları”,Sevima Sali-Terzic, Kıdemli Hukuk Danışmanı, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi

 - “Ara Tedbirler: AİHM Uygulamaları”, Michael O’Boyle, Yazı İşleri Müdür Yardımcısı, AİHM.

 

 

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :