Bosna Hersek Anayasa Mahkemesini Ziyaretimiz (3-9 Temmuz 2011)

Anayasa Mahkemesi Raportörleri Dr. Hikmet Tülen, Dr. Evren Altay ve Cüneyt Durmaz, ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde 3-9 Temmuz 2011tarihleri arasında, Saraybosna’da bulunan Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine bir çalışma ziyareti yapmışlardır. Ziyaret kapsamında heyetimiz, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Miodrag Simović ve başkanvekili Sayın Valerija Galić tarafından kabul edilmişler ve ayrıca başkanvekili Sayın Seada Palavrić ile de gün boyu süren bir toplantıda biraraya gelmişlerdir. Ziyaret kapsamında, Mahkemenin değişik birimlerinde bölüm başkanı ya da danışman olarak görev yapan kişilerden Sayın Vanesa İbrišimović “Mahkemenin konumu, teşkilatlanması, çalışma yöntemi ve yetkileri” konusunda; Sayın Ermina Dumanjić Mahkemenin “Kayıt, Dokümantasyon, Araştırma ve Yayın” bölümü hakkında; Sayın Božana Vasković “Temel hak ve özgürlüklerin Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından korunması” konusunda ve Sayın Azem Krajinić de Mahkemenin işleyişinin teknik (bilişim teknolojisi) yönleri hakkında heyetimize sunumlar yapmışlardır. Sözü edilen sunumlar vesilesiyle ele alınan konular karşılıklı olarak incelenip tartışılmıştır.

Heyetlerle yapılan görüşmelerde özellikle bireysel başvuru konusu üzerinde durulmuş; Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları kabul sürecinde geliştirdiği yöntem ve verdiği kararlar incelenmiştir.

Bu kapsamda, AİHM ile paralel bir usul ve içtihat geliştirme çabası içinde olan Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kullandığı bireysel başvuru formu örneği ile kabul edilebilirlik, esas ve yeniden inceleme talepleri konusunda geliştirdiği karar taslakları incelenmiş ve örnekler alınmıştır.

Mahkemenin organizasyonu konusunda ise özellikle bireysel başvuruların kabul edilebilirliği incelemelerinde rol alan birimin yapısı ve işlemleri ile Mahkemece verilen kararlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgileri, Mahkeme üyeleri ve hukukçuları için derleyen ve kullanımlarına hazırlayan birimin yapısı ve işleyişi üzerinde durulmuştur.

Çalışma ziyaretimiz sırasında heyetimize, muhataplarımız içten ilgi ve konukseverlik göstermişlerdir. Resmi programlar dışında da, Mahkemenin Başkanlık ofisinin yöneticisi durumunda olan Sayın Nedim Ademović’in de aralarında olduğu Bosna Hersek’li dostlarımız heyetimize iyi bir ev sahipliği örneği sergilemişlerdir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :