Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadil Kurumlar Birliği

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AACC), anayasa yargısı icra eden kurumlar arasında anayasal adalete ilişkin bilgi ve tecrübe alışverişini arttırmak ve dostane ilişkiler ve işbirliğini zenginleştirmek suretiyle Asya’da demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel hakları teşvik etmek amacıyla 2010 yılında kurulmuş bir Asya bölgesel anayasa yargısı forumudur.  

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :