Oluşumu ve Karar Alımı

Genel Kurul Başkan ve iki Başkanvekili dâhil onbeş üyeye sahip olup Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanmaktadır. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alır. Ancak Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :