Oluşumu ve Karar Alımı

Mahkeme bünyesinde, her bir bölüm altında 3’er olmak üzere toplam 6 Komisyon bulunmaktadır. Her bir komisyon iki üyeden oluşmaktadır. Komisyonlar oy birliği ile karar alır. Oybirliği sağlanamayan dosyalar Bölümlere gönderilir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :