Fatih ŞAHİN - Raportör

1978 yılında Ortaköy’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuştur.

2000-2001 yılları arasında Kayseri Barosuna bağlı olarak avukatlık stajını tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde Millî Emlak denetmen yardımcısı olarak çalışmıştır.

2005 yılında başladığı idari yargı hâkim adaylığı stajını 2006 yılında tamamlamıştır. 2006-2011 yılları arasında Ankara İdare Mahkemelerinde hâkim, 2011-2012 yılları arasında Danıştay Onüçüncü Dairesinde tetkik hâkimi olarak çalışmıştır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde tetkik hâkimi olarak görev yapmakta iken 30.04.2013 tarihli Kararname ile Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır.

Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında tamamlamış olup aynı Enstitü bünyesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :