Fatih TORUN - Raportör

11.08.1982 tarihinde Çorum İskilip’te doğmuştur. İskilip Lisesi’ni bitirmiş, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olmuştur.

Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde Devlet Malları Uzman Yardımcısı olarak çalışmış, İdari Yargı Hâkim Adaylığı sınavını kazanarak hâkimlik stajını tamamlamasının ardından 13.10.2006 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliği’ne atanmıştır. 2006-2016 yılları arasında Danıştay (Dokuzuncu Dairesi) Tetkik Hakimi olarak görev yapmış olup Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 6.6.2016 tarihli Kararnamesi ile Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanlığı görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken Anayasa Mahkemesi Raportörü olarak görevlendirilmiş ve 15.05.2017 tarihinde görevine başlamıştır.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı İdare Hukuku Bilim Dalı yüksek lisans programını “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Adalet Bakanlığınca görevlendirildiği Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okuluna 2009-2010 öğretim yılında devam etmiş ve İngilizce hazırlık sınıfını tamamlamıştır. 2011 yılında İngiltere’de İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen “AB ve İngiltere’de Ortak Hukuk Uygulamaları” programını tamamlamıştır.

"Emlak Vergisi" ve “Belediye Gelirleri” isimli iki kitabı bulunmakta olup Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin 2016 Nisan sayısında “”7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. ve 35.  Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Karşısında 2577 sayılı Kanun’un 26/3. Maddesinin Uygulanabilirliği” başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

İngilizce bilmekte olup evlidir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :