Dr. Hasan Sayim VURAL - Raportör

1976’da Niğde’de doğmuş; 1991 yılında Niğde Anadolu Lisesinden, 1994 yılında Kayseri Fen Lisesinden mezun olmuştur.

Lisansını 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nde tamamlamıştır. 2004 yılında Avrupa’da radikal sağ üzerine Prof. Dr. Alev Özkazanç danışmanlığında hazırladığı teziyle Ankara Üniversitesinden, siyaset bilimi alanında yüksek lisans; 2012 yılında ise din özgürlüğüne ilişkin anayasal güvence üzerine merhum Prof. Dr. Yavuz Sabuncu ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak danışmanlığında hazırladığı teziyle siyaset bilimi alanında doktora derecesi almıştır.

2002-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Anayasa Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi, 2012-2018 yılları arasında öğretim görevlisi ve 2018 yılında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2004-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezine bağlı araştırmacılar arasında yer almıştır. 2006-2007 yılları arasında Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesi Din ve Hukuk İncelemeleri Merkezinde Prof. Dr. Abdullahi Ahmed An-Na’im danışmanlığında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

2013-2017 yılları arasında lisans düzeyinde anayasa hukukuna giriş ve çağdaş devlet düzenleri derslerini, lisansüstü düzeyinde inanç özgürlüğü ve ifade özgürlüğü derslerini yürütmüştür. Türkiye’de muhafazakârlık, Avrupa’da radikal sağın gelişimi, ayrımcılık, Anayasa’da din özgürlüğü, engelli kişilerin hakları konularında yayımlanmış çalışmaları vardır. Güncel çalışma konuları arasında Türkiye Anayasa tarihi ile erkler ayrılığının anayasal mimarisinin karşılaştırmalı incelemesi bulunmaktadır.

Dr. Vural 30/7/2018’de Anayasa Mahkemesinde raportör olarak göreve başlamıştır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :