Dr. Hüseyin TURAN - Raportör

1973 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyde, ota okulu Merzifon’da liseyi ise Amasya’da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dal’ında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Aynı yıl Adli Yargı Hâkimlik sınavını kazanıp Beyoğlu Adliyesi’nde staja başladı. 1998 yılında “2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda İhalenin İptali ”adlı tezle Yüksek Lisansı tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı’nda Doktoraya başladı. 2004 yılında “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı” adlı tezle doktora eğitimini tamamladı.

Sırasıyla Gülyalı (Ordu), Taşkent (Konya), Silvan (Diyarbakır), Nevşehir ve Malatya’de Hâkim olarak görev yaptı. Baktığı mahkemeler; Sulh Ceza, Asliye Ceza, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Kadastro ve İcra Mahkemesi ile TMK 10.Mad. ile görevli Hâkimliktir. 26/09/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne görevlendirildi.

Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Bilimsel Çalışmalar:

-“2886 sayılı Devlet İhale Kanununda İhalenin İptali” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul-1998.

-“İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Konya-2004.

Hukuki Konularda Yapılan Çalışma, Yayınlanan Yazı ve Eserler:

Kitap:
Ceza Yargısında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uygulaması. Adalet Yayınevi. I. Basım, Mayıs-2012. Ankara.

Makaleler:
-“Nası Izrar Suçu”. Adalet Dergisi, Yıl:91, Ekim-2000, Sayı:5, Sayfa:10-27. T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı.

-“Hâkime Tanınan Takdir Yetkisi”. Adalet Dergisi, Yıl:92, Temmuz-2001, Sayı:8, Sayfa:102-111. T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı.

-“Adil Yargılanma Hakkı”. Yargıtay Dergisi, Cilt:27, Ekim-2001, Sayı:4, Sayfa:667-704.

-“Yargı Görevi ve Hizmeti” Adalet Dergisi, Yıl:96, Ocak-2005, Sayı:21, Sayfa:102-116. T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı.

-“Sanığın Ücretsiz Tercümandan Yararlanma Hakkı”, Güncel Hukuk, Ağustos 2005, Sayı:20.s.42-47.

-“Ceza Muhakemesi Kanununda Düzenlenen Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağının Aleni Yargılanma Hakkı Açısından İncelenmesi”, Kazancı Hakemli Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi, Yıl: 2005. Sayı:9. Sayfa: 67-82.

-“ Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olarak Mahkeme Kararlarında Gerekçe”,
Yargıtay Dergisi,  Temmuz-2005.

- “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarının Niteliği ve Uygulanması”, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz 2007/7, Sayı: 43

-“Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olarak Aleni Yargılanma Hakkı” Ceza Hukuku Dergisi, Nisan  2009.

- “Adil Yargılanma Hakkının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesindeki Yeri ve Önemi” Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  Eylül -Ekim 2009, 84.Sayı, s.213-230

-"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Mahkeme Kararlarında Gerekçe” Adalet Dergisi, Yıl: Eylül- 2009,  Sayı:35, T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı.

-”Kadastro Davalarının Kadastro Kanunundan Kaynaklanan Uzamasının Nedenleri ve Bir Öneri”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:6.Sayı:61. Eylül 2011. S.69-72.

-“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Makul Sürede Yargılanma Hakkı”, (Üç Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2012, Sayı:11, Yıl:3, 2012.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :