Dr. Muhammed Emin ŞAHİNER - Raportör

1975 yılında Yozgat’ta doğdu. İlköğrenimini Yozgat/Sorgun’da Yeşilyurt İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Yozgat Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu.

Ankara Hakim adayı olarak 1998 yılında göreve başladı. Adli Yargı Hakimlik stajını tamamlamasının ardından Bitlis Merkez Hakimliğine atandı. 2003 yılında T.C. Sayıştay Başkanlığında Denetçi olarak göreve başladı. T.C. Sayıştay Başkanlığında Uzman Denetçi olarak görevini yürütürken 23 Mart 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesinde raportör olarak atandı.

Yüksek Lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda doktora ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı’nda ise yüksek lisans programlarına devam etmektedir.

2011 ve 2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Turizm ve Ticaret Fakültesi ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda “İdare Hukuku”, “Borçlar Hukuku”, “Teminat Hukuku” ve “Kambiyo Mevzuatı ve Sistemleri” derslerini yürüttü.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Jean Monnet Projesi çerçevesinde düzenlenen “AB Müktesabatı Çevirisinde ve Uygulamasında Görev Alacak Kamu ve Özel Sektör Personelinin AB Hukuku Konusunda Eğitimi” Sertifika Programını tamamlayarak “Jean Monnet Modülü Avrupa Birliği Hukuku Kurs Sertifikası” aldı. Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Proje Hazırlama” kursunu tamamlayarak sertifika aldı. T.C. Sayıştay Başkanlığınca yurt dışında düzenlenen “Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetimi” konulu ECOSAI eğitim programına katılmak üzere görevlendirildi. T.C. Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen birçok seminer ve çalıştaya katılarak moderatörlük ve sunum yaptı.

Dr. Şahiner’in “Yaklaşım”, “Dergiden”, “Bilgiden”, “Mali Yönetim ve Denetim”, “Belediye Dünyası”, “Maliye ve Sigorta Yorumları” ve “Mali Kılavuz” dergilerinde yazılmış makalelerinin yanısıra müşterek olarak yazdığı “Kamu İhalelerinde Karşılaşılan Güncel Sorunlar”, “Kamu İhale Kanunu Örnek Uygulamalar”, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu – Gerekçeli Açıklamalı” ve “Yükseköğretim Mevzuatı” eserleri yayınlanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup, temel düzeyde Almanca bilmektedir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :