Özgür DUMAN - Raportör

01.04.1980 tarihinde Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğmuştur. 1997 yılında Ankara Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden, 2006 yılında da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1997 yılında Zara Kadastro Müdürlüğünde kadastro teknisyeni olarak çalışmaya başlamıştır. 2000 yılından 2003 yılına kadar Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde, 2003 yılından 2006 yılına kadar ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığında kadastro ve toprak hukuku alanında yasa tasarısı, tüzük, yönetmelik ve mukteza tayini çalışmalarında görev yapmıştır.

2006 yılında Vakıflar Bankası TAO Teftiş Kurulu Sınavı’nı kazanarak 27.08.2007 tarihine kadar bankanın çeşitli şube ve birimlerinde teftiş çalışmalarında bulunmuştur. 2007 yılında adli yargı hâkim adayı olarak Ankara Adliyesinde göreve başlamış 2008 yılında hâkimlik mesleğine kabul edilerek atandığı Narman Adliyesinde asliye hukuk, asliye ceza, sulh ceza ve kadastro hâkimlikleri yapmıştır. 2011 yılında atandığı Söğüt Adliyesinde de asliye hukuk ve icra hâkimi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında atandığı Akhisar Adliyesinde ise önce infaz hâkimliği ve icra mahkemesi hâkimi olarak sonrasında ise Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 05.03.2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalı tezli yüksek lisans programında Kadastrodan Kaynaklanan Maddi Hataların Düzeltilmesi başlıklı tez çalışması devam etmektedir. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle Cezanın İnfazı konulu makalesi yayımlanmıştır.

Evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :