Dr. Recep KAPLAN - Raportör

1980 yılında Gaziantep’te doğdu. Yükseköğretim öncesi eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Yüksek Lisans Programını 2005 yılında bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalında başladığı doktora öğrenimini 2009 yılında tamamladı.

2009-2010 döneminde University of Kent/İngiltere’de “Avrupa Yönetişimi (European Governance) Master Programı”nı bitirdi. Program süresince Avrupa Birliği (AB) anayasa hukuku, AB karar alma yapı ve süreçleri,  AB sosyal politikası ve federalizm-karşılaştırmalı  federal politik sistemler  konularında dersler aldı ve çalışmalarda bulundu. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden 2017 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Eylül-Aralık 2004 döneminde Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak çalıştı. Ocak 2005’te Başbakanlık Uzman Yardımcılığı sınavını kazandı.  Mayıs 2008’de Başbakanlık Uzmanlığına atandı. Başbakanlıkta çeşitli birimlerde görev aldı.

Eylül 2005–Temmuz 2007 tarihleri arasında, AB müzakere süreci kapsamında vergilendirme faslında yapılan çalışmalara katıldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantı, çalıştay, konferans, seminer v.b etkinliklerde Başbakanlık temsilcisi olarak görev aldı.

Ağustos 2012 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Vergi hukuku ve kamu harcama hukuku başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

İngilizce bilmekte olup, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

09/01/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörü olarak görevlendirilmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :