Dr. Taylan BARIN - Raportör

1984 yılında Çorum’da dünyaya gelen Dr. Taylan BARIN, ilköğrenimini Albayrak İlköğretim okulunda, ortaöğrenim ve lise eğitimini Çorum Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

2003 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı. 2007 yılında mezun olduktan sonra Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak bir süre avukatlık yaptı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Çokkültürlülük Teorisi ve Ulus-Devlet Anlayışına Etkileri” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Yüksek Lisans tez aşamasında Kanada’ya giderek Prof. Dr. Will Kymlicka’nın danışmanlığında araştırmalarda bulundu. 2016 yılının Nisan ayında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında “Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti” başlıklı teziyle doktor oldu.

2009 yılında Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Barın, 2011 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2011-2013 yılları arasında TBMM bünyesinde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda uzman olarak görev yaptı.

2016 yılı Ağustos ayında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atanan Barın, 2016 yılı Aralık ayı itibariyle Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne görevlendirilmiştir.

Dr. Taylan Barın’ın “Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi” ve “Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti” isimli iki adet kitabı, yayınlanmış makaleleri ve kongre tebliğleri bulunmaktadır.

İngilizce bilen Barın, evli ve Ahmed Asaf ile Mehmed Agâh’ın babasıdır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :