Yunus Emre YILMAZOĞLU- Başraportör

09.05.1982 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladıktan sonra 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

2005 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlamıştır.

20.01.2006 tarihinde Ankara idari yargı hâkim adayı olarak başladığı stajını tamamladıktan sonra 10.07.2007 tarihinde Adana Vergi Mahkemesi üyeliğine atanarak mesleğe başlamıştır.

2008 yılı Ekim ayında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Vergilendirme Alanında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler ve Sınırları, Yargı Kararları Işığında Bir İnceleme isimli tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Adana 2. Vergi Mahkemesi üyeliğini sürdürmekte iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 10.05.2011 tarihli Kararnamesi ile Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır.

Yüksek Yargı Organlarının Avrupa Standartları Bakımından Rolünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 03.06.2013-28.06.2013 tarihleri arasında AİHM Kararlarının İcrası Dairesinde (Department for the Execution of Judgments of the ECtHR) staj yapmıştır.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunda tetkik hâkimliği görevine devam etmekte iken 18.09.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörlüğüne atanan Yılmazoğlu, 23.11.2017 tarihinde Araştırma ve İçtihat Birimi başraportörü olarak görevlendirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.

Vergilendirme Alanında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler ve Sınırları, Yargı Kararları Işığında Bir İnceleme ve Vergi Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması-Danıştay Kararları Işığında Bir İnceleme isimli iki kitabı ve çeşitli dergilerde vergi hukuku ve idari yargılama usulü hukuku alanlarında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :