Yunus Emre YILMAZOĞLU- Başraportör

9.5.1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2005 yılında Ankara Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

20.1.2006 tarihinde Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak başladığı stajını tamamladıktan sonra 10.7.2007 tarihinde Adana Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne atanarak mesleğe başladı.

2008 yılı Ekim ayında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda Vergilendirme Alanında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler ve Sınırları, Yargı Kararları Işığında Bir İnceleme" isimli tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Adana 2. Vergi Mahkemesi Üyeliği'ni sürdürmekte iken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 10.5.2011 tarihli kararnamesi ile Danıştay Tetkik Hakimliği'ne atandı.

Yüksek Yargı Organlarının Avrupa Standartları Bakımından Rolünün Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında 3.6.2013-28.6.2013 Tarihleri Arasında AİHM Kararlarının İcrası Dairesi'nde (Department for the Execution of Judgments of the ECtHR) staj yaptı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nda Tetkik Hakimliği görevine devam etmekte iken 18.9.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü'ne atandı. 23.11.2017 tarihinde Araştırma ve İçtihat Birimi Başraportörü olarak görevlendirilmiştir.

Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimini sürdürmektedir.

"Vergilendirme Alanında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler ve Sınırları, Yargı Kararları Işığında Bir İnceleme" ve “Vergi Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması-Danıştay Kararları Işığında Bir İnceleme” isimli iki kitabı ve çeşitli dergilerde anayasa hukuku, vergi hukuku ve idari yargılama usulü hukuku alanlarında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocukludur.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :