Dr. Yunus Heper - Raportör

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. "AİHS'nin 8. Maddesi Işığında Telekomünikasyon Yolu İle Yapılan İletişimin Denetlenmesi" isimli tezle yüksek lisans, "Anayasa Mahkemesi Kararlarında Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü" isimli tezle doktora derecesi aldı.

Kadastro teknisyeni, topograf ve hâkim olarak çalıştı. 16.11.2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü'ne atandı.

Çeşitli makalelerinin yanı sıra “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasa Önerileri” (Ankara: SETA, 2011) isimli kitabın yazarıdır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :