Zeynep KARAKOÇ - Raportör

1978 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nden 1995, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu.

2000 yılında Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlayarak, kısa bir süre serbest avukatlık yaptı. 2001-2003 yıllarında İdari Yargı Hakim Adaylığı stajı sonrasında İstanbul 3. İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Beşinci Daire Tetkik Hakimliği, Ankara 12. İdare Mahkemesi Üyeliği ve Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. Daire Üyeliği görevlerinde bulundu. 2016 yılı Aralık ayında Anayasa Mahkemesi’nde raportör olarak görevlendirildi.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Rekabet Hukuku ve Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programları ile Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Hukuku Temel Eğitim Programına katıldı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını “İdari Para Cezaları” adlı tez çalışması ile tamamlamış olup, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında devam etmektedir.

Adalet Akademisi İdari Yargı Hakim Adayları Eğitiminde ( İdari Dava Türleri ve Kamu Görevlileri ile İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar dersleri) görev almış, Avrupa Birliği Yüksek Yargı Organları Derneği( ACA-EUROPE) tarafından organize edilen hakim değişim programına (Madrid) katılmış ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen hukuki müzakereler toplantılarına Danıştay Beşinci Dairesini temsilen katılmıştır.

Yabancı dili İngilizcedir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :