Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU - Emekli Başkan

1336 (1920) yılında Bolu'da doğan Boyacıoğlu, 1944 yı­lında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Bolu'da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde hâkimlik yaptıktan sonra 1960'da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Başmuavinliğine ve 1962'de Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Görevde bulunduğu süre içerisinde 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un hazırlık çalışmalarına katılmıştır.

Anayasa Mahkemesince, 16.12.1964'de Danıştay Üyeli­ğine seçilmiş ve Danıştay Genel Kurulunca da 17.9.1970'te Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir.

Boyacıoğlu, 13.6.1973'te Uyuşmazlık Mahkemesi Başka­nı, 8.11.1978'de Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, 4.7.1979'da yeniden Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı seçilmiştir. 9.8.1982 tarihinde Anayasa Mahkemesi Baş­kanı olan Boyacıoğlu, 2949 sayılı Kuruluş Kanununun hazırlanmasında aktif olarak görev almıştır.

6.4.1985'de emekliye ayrılan Boyacıoğlu, 23.8.1998 tari­hinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :