Ali Fazıl ULUOCAK - Emekli Üye

1324 (1908) yılında Maraş'ın Pazarcık ilçesinde doğan Uluocak, orta öğrenimini Maraş'ta tamamlamıştır. Fa­kültede öğrenci iken Adalet Bakanlığı'nda memur ola­rak çalışmaya başlayan Uluocak, 1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Önce Ankara, daha sonra İstanbul Sulh Hâkimliği yapmış, İstanbul Ticaret Mahke­mesi üyeliği, İstanbul Hâkimliği, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı gö­revlerinde bulunduktan sonra 1952 yılında Yargıtay Üyeliğine, 1954 yılında da Yargıtay İkinci Başkanlığına atanmıştır.

Millet Meclisi Genel Kurulunun 1.6.1962 tarihli toplantı­sında Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilen Uluocak, 16.6.1970 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Baş­kanlığına getirilmiş; 13.7.1973 tarihinde emekliye ayrıl­mış ve 6.5.1996 tarihinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :