Avni GİVDA - Emekli Başkanvekili

1325 (1909) yılında Lüleburgaz'da doğan Givda, 1932 yı­lında Ankara Hukuk Fakültesini bitirip Kırklareli Asliye Mahkemesinde stajyer hâkim olarak görev yapmış; 1933 yılından 1960 yılına kadar Ziraat Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı Hukuk Müşavirlik­lerinde bulunduktan sonra 22.9.1960 tarihinde Danıştay Üyeliğine ve 24.5.1962 tarihinde de Danıştay Genel Ku­rulunca Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilmiş­tir.

15.5.1968 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine atanan Givda, 1970 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmiş ve 13.7.1974 tarihinde emekliye ayrılmış, 1987 yılında ve­fat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :