Erol CANSEL - Emekli Üye

1927 yılında Balıkesir'de doğan Cansel, 1947-1948 öğ­renim yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten son­ra aynı fakültede Medeni Hukuk anabilim dalında Ord. Prof. Esat Arsebük'ün yanında asistanlığa başlamış, 1953 yılında hukuk doktoru, 1960'da Medeni Hukuk Doçenti ve 1968'de de Profesör olmuştur. 1970-1972 yıllarında Dekanlık, 1979-1982 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, 1982-1984 yıllarında Ankara Üniversitesi Rektör Yar­dımcılığı, 1984-1988 yıllarında Yüksek Öğretim Denet­leme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulun­muştur.

1974-1986 yıllarında La Haye Adalet Divanına iki defa Hükümet Temsilcisi olarak seçilmiştir. 1988 yılında Üniversitelerarası Kurul ve Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiş ve 23.6.1992 tarihinde emekli olmuştur.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :