Fettah Oto - Emekli Üye

01.12.1946 tarihinde Bitlis’de doğmuştur. Bitlis Lisesini bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra askerliğini yedek subay olarak yapmıştır.

27.10.1970 tarihinde Danıştay yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamıştır. 14.10.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay tetkik hâkimi olarak değişmiştir. 1974 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ) kamu yönetimi uzmanlık programını bitirmiştir.

Bursa İdare Mahkemesi başkanlığına atandığı 19.07.1982 tarihine kadar Danıştay Dokuzuncu ve Altıncı Dairelerinde görev yapmıştır.

26.09.1986 tarihinde Trabzon Bölge Mahkemesi başkanlığı görevine atanmıştır. Burada dört yıl görev yaptıktan sonra 02.10.1990 tarihinden 31.08.2000 tarihine kadar Antalya ve Adana Bölge İdare Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 31.08.2000 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiştir.

Danıştay Beşinci Dairesi üyesi iken 06.06.2003 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yedek üyeliğine, 30.04.2004 tarihinde de Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiş ve 01.12.2011 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :