Mahir Can ILICAK - Emekli Üye

05.08.1936 tarihinde Akşehir’de doğmuştur. Babası Hüseyin Şükrü Ilıcak’ta hukukçudur. İlk ve ortaokulu Akşehir’de, liseyi Afyon’da okumuştur. Ankara Hukuk Fakültesi’nden 1959 yılında mezun olmuş ve stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Askerlik görevini bitirdikten sonra Ankara’da serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

1968 – 1970 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve bu sırada Barolar Birliği’nin kurulması çalışmalarına katılmıştır. 1978 yılında Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçilmiş, 03.02.1998 günü Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilinceye kadar Aralıksız 20 yıl Türkiye Barolar Birliğinde Ankara Barosunu temsil etmiştir. Bu süre içinde üç yıl Denetim Kurulu’nda, on yıl da Disiplin Kurulunda görev yapmıştır.

21.12.1985 tarihinde yapılan seçimde Ankara Barosu Başkanlığı’na seçilerek üç yıl bu görevi sürdürmüştür. Bilkent Üniversitesi Kurucu Vakıfları olan, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ile Hacettepe Üniversitesi Vakfı’nda 23 yıl mütevelli Heyet Üyeliği yapmıştır.

03.02.1998 günü Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliği’ne doğrudan seçilen Mahir Can Ilıcak, 05.08.2001 tarihinde emekliye ayrılmıştır

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :