Mahmut Celalettin KURALMEN - Emekli Üye

1322 (1906) yılında İstanbul'da doğanKuralmen,İstan­bul Darülfünun Hukuk Fakültesinden 1928-1929 öğre­tim yılında mezun olmuş; 1930 yılında Uzunköprü ilçe­sine savcı olarak atanmış, çeşitli ilçelerde savcılık ve hâ­kimlik ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yap­tıktan sonra 1954 yılında Yargıtay Üyeliğine getirilmiştir.

1959 yılında Yargıtay İkinci Başkanlığına atananKural­men,16.7.1960 tarihinde emekliye ayrılmış ancak Millet Meclisi Genel Kurulunun 28.5.1962 tarihli toplantısında Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmesi üzerine yeniden mesleğine dönmüştür. Kuralmen, Anayasa Mahkemesi Üyesi iken 27.4.1971 tarihinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :