Mehmet Şerif ATALAY - Emekli Üye

1924 yılında Midyat'ta doğan Atalay, 1947'de Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi fark sınavlarını vermiştir. Aynı yıl başladığı Ankara Ma­iyet Memurluğunu takiben sırası ile Palu, Gercüş, Reşa­diye ve Kâhta Kaymakamlığı ile İçişleri Bakanlığı ve Ta­pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde de daire başkanlı­ğı görevlerinde bulunmuştur.

1965 yılında Danıştay Kanunsözcüsü iken 10.5.1972 yı­lında Danıştay Üyeliğine, 1.10.1986 tarihinde Cumhur­başkanınca, Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine se­çilmiş ve 1 Temmuz 1989 günü emekliye ayrılmıştır. Atalay, 1.4.2001 tarihinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :