Muhittin TAYLAN - Emekli Başkan

1326 (1910) yılında Sivas'ta doğan Taylan, orta öğreni­mini Sivas'ta tamamlamış ve 1932-1933 öğretim yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1934 yılında Ter­can Savcılığına atanarak devlet hizmetine başlayan Taylan, değişik ilçe ve illerde savcılık, sulh ceza hâkim­liği ile adalet müfettişliği görevlerinde bulunduktan sonra 1955 yılında Yargıtay Üyeliğine atanmıştır. Yargı­tay Üçüncü ve Dokuzuncu Daire Başkanlıklarında bulu­nan Taylan, 1962 yılında Yargıtay Büyük Genel Kurulun­ca Yargıtay İkinci Başkanlığına seçilmiştir. 1.12.1965 ta­rihine kadar anılan görevi yürüten Taylan, bu tarihte, üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler Öğretim Üyelerinin oluşturduğu kurul tarafından gösterilen adaylar arasından Millet Meclisi Genel Kurulunca Ana­yasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir.

Taylan, 1971 yılında üstlendiği Başkanlık görevini emekli olduğu 14.7.1975 tarihine kadar yürütmüş, 19.1.1983 tarihinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :