Mustafa Ekrem TÜZEMEN - Emekli Üye

1331 (1915) yılında Elazığ'ın Hozat ilçesinde doğan Tüzemen, 1936-1937 öğretim yılında İstanbul Hukuk Fakül­tesini bitirmiştir. Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesin­den 1939 yılında lisans ve 1940 yılında doktora unvanı­nı almıştır.

1941 yılında İstanbul'da stajyer hâkimliğe başlayan Tüzemen, askerlik görevi sonrası İstanbul Hâkim Muavin­liği ve İstanbul Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 1952 yılında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür­lüğüne atanan Tüzemen, 1953 yılında Yargıtay Üyeliği­ne, 1954 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi Yedek Üyeliği­ne ve 1956 yılında Tabib Odaları Yüksek Haysiyet Diva­nı Temsilciliğine, 1957 yılında ise Uyuşmazlık Mahke­mesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. 1959 yılında Yargıtay İkinci Başkanlığına tayin edilen Tüzemen, 1960 yılında yeniden Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine seçilmiş; ay­nı yılın Mayıs ayında La Haye Daimi Hakem Divanı Üye­liğine atanmıştır.

27 Mayıs Devriminden sonra Kurucu Meclis Üyeliğine seçilmiş ve 6.1.1961 tarihinde Adalet Bakanlığına tayin edilmiştir. 25.10.1961 tarihinde Yargıtay İkinci Başkanlı­ğı görevine dönen Tüzemen, 2.5.1962 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiş ve 5.9.1966 tarihinde vefat et­miştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :