Şahap ARIÇ - Emekli Üye

1326 (1910) yılında Konya'da doğan Arıç, 1934-1935 öğ­retim yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten son­ra Ankara'da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine baş­lamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Yargı­tay'da raportörlük görevlerinde bulunmuş, 1956 yılında Yargıtay Üyeliğine atanmıştır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 15.9.1969 tarihinde Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilen Arıç, 19.9.1975'te emekliye ayrılmış, 26.8.1991 tarihinde ve­fat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :