Sünuhi ARSAN - Emekli Başkan

1315 (1899) yılında İstanbul'da doğan Arsan, Darülfünun Hukuk Şubesinden (İstanbul Hukuk Fakültesinden) 1923-1924 öğrenim yılında mezun olmuştur. 18 Ağus­tos 1340 (1924) tarihinde Kocaeli Asliye Mahkemesinde hâkimlik görevine başlayan Arsan, çeşitli il ve ilçelerde hâkimlik ve savcılık görevlerinde bulunduktan sonra 16.9.1946 tarihinde Yargıtay Üyeliğine ve 7.8.1950 tari­hinde de Yargıtay İkinci Başkanlığına atanmıştır.

2.5.1962 günü Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Ar­san, 22.6.1962 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mah­kemesinin ilk Başkanı olmuştur. 13.7.1964 tarihinde emekliye ayrılan Arsan, 29.5.1970 tarihinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :