Y. Cemalettin KÖSEOĞLU - Emekli Üye

1316 (1900) yılında İstanbul'da doğan Köseoğlu, 1928 yı­lında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Or­hangazi Savcılığına atanarak devlet hizmetine başla­mıştır. Daha sonra sırasıyla Sivas Adli İhtisas Mahkeme­si Müstantikliği, İstanbul Savcı Yardımcılığı, Ankara Sav­cı Başyardımcılığı, Ankara ve Üsküdar Asliye Ceza Hâ­kimliği görevlerinde bulunan Köseoğlu, 1951 yılında Yargıtay Üyeliğine ve 1954 yılında Yargıtay İkinci Baş­kanlığına atanmıştır,

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 14.9.1964 tarihli top­lantısında Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Köseoğlu, 19.1.1966'da emekliye ayrılmıştır.

"Cumhuriyet Kanunları Umumi ve Hususi Fihristi", "Hasi­yeti Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanunu ve Tatbikatı", "Hasiyeti Askeri Ceza ve Muhakeme Usûlü Kanunu", "Hususi Kanun ve Nizamlardaki Ceza Hükümleri", "Haşiyeli Türk Ceza Kanunu" isimli yayımları bulunan Köseoğlu, 18.11.1981 tarihinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :