Hasan Tahsin GÖKCAN - Üye

İskilip ilçesinde 1965 yılında doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Anabilim Dalında yaptığı yüksek lisans eğitimini 1991 yılında Devlet Yetkilerinin Sınırlandırılması ve 1982 Anayasası adlı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

1987 yılında Ankara hâkim adayı olarak staja başlamıştır. 1989 yılı Mayıs ayı kurası ile atandığı Fındıklı hâkimliği görevinden sonra sırasıyla Tuzluca ve Bozüyük hâkimliği ve Yargıtay tetkik hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 24.02.2011 tarihinde Yargıtay üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisinde 2003 ile 2012 yılları arasında ceza ve ceza usul hukuku, hürriyet aleyhine işlenen suçlar ve kamu idaresine karşı işlenen suçlar konularında hâkim-savcı adaylık eğitimi ve meslek içi eğitimi kapsamında eğitici olarak derslere girmiştir.

Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17.03.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilmiştir.

Çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış makaleleri ve mesleki konularda kitapları bulunmaktadır. Kitapları arasında Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu (6 Cilt), Uzlaşma ve Önödeme, Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri, Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama Suçları, Açıklamalı Avukatlık Kanunu, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku, Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, İrtikap, Rüşvet Suçları ve Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar yer almaktadır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :