Hasan Tahsin GÖKCAN - Üye

İskilip ilçesinde 1965 yılında doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini aynı ilçede tamamladı.  Ankara Ü. Hukuk Fakültesinden 1987 tarihinde mezun oldu. Gazi Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Anabilim Dalında yaptığı yüksek lisans eğitimini, Anayasa Hukuku alanında hazırladığı; “Devlet Yetkilerinin Sınırlandırılması ve 1982 Anayasası” adlı tez çalışmasıyla 1991 yılında tamamladı.

Mayıs 1989 tarihinde meslek kurası ile başladığı Fındıklı hakimliğinden sonra, Tuzluca ve Bozüyük Hakimliği görevlerinde bulundu. 1998 yılında atandığı Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine devam ederken, 24.2.2011 tarihinde Yargıtay Üyesi olarak seçildi. Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi üyesi olarak 17.3.2014 tarihine kadar görevini sürdürdü.

Gökcan, hakim ve savcıların meslek içi ve adaylık eğitimleriyle ilgili olarak Türkiye Adalet Akademisinde 2003 ila 2012 yıllarında ceza ve ceza usul hukuku, hürriyet aleyhine işlenen suçlar ve kamu idaresine karşı suçlarla ilgili ders verdi.

Mesleki yayınları arasında; Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu (6 Cilt); Uzlaşma ve Önödeme, Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri, Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama Suçları, Açıklamalı Avukatlık Kanunu, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Tazminat Hukuku, K.Trafik Kanununa göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Trafik Suçları, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, İrtikap, Rüşvet Suçları  ve Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, adlı kitapları yer almaktadır.

Ayrıca çeşitli hukuk dergilerinde; ceza hukuku, kamu görevlileri hukuku, avukatlık hukuku, tıp hukuku, tazminat hukuku ve insan hakları hukuku alanlarında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Gökcan, Yargıtay Başkanlığı tarafından gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından  17.3.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi  Üyesi olarak seçilmiştir.
T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :