Serdar ÖZGÜLDÜR - Üye

22.12.1955 yılında İstanbul’da doğmuştur. 30.08.1976 tarihinde Kara Harp Okulu’nu bitirerek subay nasbedilmiş; 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyeti takiben askeri hâkim sınıfına geçirilmiş; muhtelif askeri mahkemelerde hâkimlik ve askeri savcılık görevlerinde bulunduktan sonra Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Savcısı olarak görev yapmaktayken 1995 yılında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; 1995-2002 yılları arasında Birinci Daire Üyeliği, 2002-2004 yılları arasında bu Mahkemenin Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuş; 2000-2003 yılları arasında da Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü asıl üyeliği yapmış; 21 Haziran 2004 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine, 22 Mart 2012 tarihinde de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na seçilmiştir.22 Mart 2016 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

Kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :