Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ - Üye

10 Aralık 1970 tarihinde Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çaykara'da tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında hukuk doçenti unvanını aldı. 2010 yılında profesörlüğe yükseltildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde anayasa hukuku, idare hukuku ve insan hakları alanlarında dersler verdi.

2010-2012 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 2012-2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015-2016 yılları arasında ise Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini vekaleten yürüttü.

Anayasa hukuku, insan hakları ve devlet doktrinleri alanlarında çalışan Hakyemez'in “Militan Demokrasi Anlayışı ve 1982 Anayasası”, “Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavramı” ve “Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı” adlı kitapları, ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca yeni anayasa ile ilgili birtakım raporların hazırlanmasına katkı sağlayan Hakyemez’in ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş birçok bildirisi bulunmaktadır.

2011 milletvekili genel seçimleri sonrasında TBMM Başkanı’nın girişimi ile başlatılan yeni anayasa yapım sürecinde oluşturulan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunda “akademik danışman” olarak görev yaptı.

2012-2016 yılları arasında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliği, 2012-2015 yılları arasında ise Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2012 yılından bu yana Türkiye Bilimler Akademisinde Asosye Üye’dir.

Yükseköğretim Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ağustos 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiştir.

İngilizce bilen Yusuf Şevki Hakyemez, evli ve üç çocuk babasıdır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :