BASIN DUYURUSU

27/7/2018

BB 31/18

Cezaevindeki Koşulların Kötü Muamele Yasağını İhlal Ettiği İddiasının
Açıkça Dayanaktan Yoksun Olması Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 27/6/2018 tarihinde, Mehmet Hanifi Baki (B. No: 2017/36197) başvurusunda kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Olaylar

Başvurucu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmış ve Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmiştir.

Tutulduğu odada kalan kişi sayısının fazlalığı nedeniyle koşulların uygun olmadığından şikâyet eden başvurucu, kişi sayısının azaltılması talebiyle İnfaz Hâkimliğine başvurmuştur.

Hâkimlik, darbe teşebbüsü nedeniyle tutuklu sayısının çok fazla olması ve Ceza İnfaz Kurumu kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle başvurucunun talebini kabul etmemiştir. Başvurucunun Hâkimlik kararına itirazı da Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla reddedilmiştir. Başvurucunun bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, Ceza İnfaz Kurumundan ayrıntılı bilgi istemiştir.

Bireysel başvuru yapmasından yaklaşık dört ay sonra başvurucunun tutukluluk hâli sona ermiştir.

İddialar

Başvurucu, Ceza İnfaz Kurumunda kalabalık odada tutulma nedeni ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Ceza İnfaz Kurumundaki koşullara ilişkin şikâyetler, Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağı kapsamında incelenmiştir.

Somut olayda başvurucu, tutulduğu Ceza İnfaz Kurumunun kalabalık olmasından şikâyetçi olmuş, bunun dışında başka bir şikâyet dile getirmemiştir.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen silahlı darbe teşebbüsünden sonra FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında soruşturma başlatılmasıyla yurt çapında tutuklu sayısı çok kısa süre içinde artmıştır. Başvurucunun bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda tutulan kişi sayısı bu nedenle kapasitenin üzerine çıkmış ancak ilerleyen süreçte odalardaki ranza ve dolap sayısının artırılması gibi birtakım tedbirler alınarak koşullarda yetersizlik oluşmamasına gayret edilmiştir.

Üstelik toplu nakiller gibi yeni tedbirlerin alınması ve bazı tutukluların serbest bırakılmasıyla başvurucunun tutulduğu odadaki kişi sayısı, oda kapasitesinin altına düşürülmüştür.

Başvurucunun tutulduğu odanın tuvalet ve banyosunun mahremiyete uygun olduğu; mutfak, açık havalandırma ve ortak kullanım alanının standartlara uyduğu anlaşılmıştır.

Somut olaydaki tutulma koşulları tüm yönleriyle değerlendirildiğinde; kötü muamele kabul edilebilecek asgari eşik derecesinin aşılmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2019