Bireysel Başvuru

Tedbir Taleplerinin Değerlendirilmesindeki İlkeler

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru tedbir taleplerinin değerlendirilmesindeki ilkeleri şunlardır:

  1. Anayasa Mahkemesince, mesai günlerinde saat 16.00’ya kadar Mahkemeye ulaşan tedbir talepleri aynı gün; saat 16.00’dan sonra Mahkemeye ulaşan tedbir talepleri ise ertesi gün değerlendirilecektir.

  2. Cuma günleri ile bayram ve yılbaşı tatilleri öncesinde saat 17.00’ye kadar Mahkemeye ulaşan tedbir talepleri aynı gün; saat 17.00’den sonra Mahkemeye ulaşan tedbir talepleri ise tatilin bitiminden sonra ilk mesai günü değerlendirilecektir.

  3. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda tedbir talep edilmesi halinde, başvuru formunun tedbir talebine ilişkin bölümüne (Tedbir talebi varsa nedenleri:) bu talebin ve gerekçesinin yazılması gerekmektedir. Bu bölüme tedbir talebi ve gerekçesinin yazılmaması ve resen tedbir kararı verilebilecek bir durumun da bulunmaması halinde tedbir yönünden Mahkemece herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.

  4. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine tedbir kararı verilebileceği dikkate alınmalıdır.